OPTIMAL TRAFIKKFLYT OG HØY TRAFIKKSIKKERHET

Vei- og gatebelysning kan spille en avgjørende rolle i oppmerksomheten, oppførselen og handlingsevnen til bilister, syklister og fotgjengere. Hvert år skjer mange trafikkulykker under forhold som sannsynligvis kunne vært unngått med riktig og godt planlagt belysning. I krevende trafikksituasjoner der trafikktettheten kan være høy eller hvor synligheten er begrenset, er det ekstra viktig å ha riktig mengde lys på rett sted samt en naturlig fargegjengivelse.

BELYSNING FOR VEIER OG GATER TAR HENSYN TIL:

UTSATTE MILJØER

Armaturenes fysiske utforming er av største betydning ettersom armaturer i utendørsmiljøer utsettes for enorme ytre påvirkninger og fare for hærverk. Veiarmaturer av høy kvalitet bør ha en høy tetthetsklasse (IP) og vandalklasse (IK). Armaturhuset skal ha effektiv varmeavledning med solide varmelegemer og være laget av korrosjonsbestandig materiale med ovnsherdet pulverlakk.

VEIENS UTFORMING

Hver vei eller gate er unik og det er viktig å ta utgangspunkt i noen grunnleggende parametere som veibredde, stolpehøyde, stolpeavstand og stolpens posisjon i forhold til veien. For å sikre best mulig sluttresultat for hvert belysningssystem skreddersyr vi belysningen til disse forholdene. Med dette som utgangspunkt er det mulig å vurdere armaturenes optimale effekt, optikk og armaturvinkel.

BELYSNINGSKLASSE

Mengde og type trafikk er inkludert i beregningene for å avgjøre hvilket behov en vei eller gate har for belysning. Høyere belysningsklasser stiller høyere krav til belysningen. Kommuner og byer definerer en belysningsklasse for gaten som forteller hvor mye belysning som trengs og hvilken jevnhet som kreves.

GOD DRIFTSØKONOMI

En investering i belysning for veier og gater er en stor del av det offentlige budsjettet og en god samlet beregning med lavest mulige driftskostnader legger grunnlaget for en attraktiv driftsøkonomi for hele anlegget.

FREMTIDSRETTET TEKNOLOGI

I belysningsindustrien går utviklingen i et rasende tempo og armaturene blir «smartere» hele tiden. I dag er gatebelysningsarmaturer i økende grad utstyrt med sensorer og kontroller. Smartere gatebelysningsarmaturer bidrar ikke bare til energieffektivitet, men også evnen til å kommunisere med forskjellige kontrollsystemer.

Energieffektivitet og styring for en lønnsom investering

I et gatebelysningssystem oppnås energibesparelser allerede ved bytte fra tradisjonelle lyskilder til LED-teknologi. Reduserte kostnader for energiforbruk og vedlikeholdsarbeid resulterer i besparelser som sikrer en rask avkastning på investeringen i moderne gatebelysning. Stolpeavstanden kan i mange tilfeller økes fordi våre optiske linser fordeler lyset med en høyere presisjon som betyr at færre armaturer kreves på samme veistrekning.

Som standard tilbyr vi en forhåndsprogrammert nattdimmingsprofil, men vi har også mulighet til å programmere hver enkelt armatur etter ønske. Det er selvfølgelig mulig å utstyre armaturene med sensorer for lys eller bevegelse for maksimal kontroll av energikostnadene.

Høy kvalitet og optimal lyskomfort i alle situasjoner

Med nesten 20 års erfaring innen gatebelysning har vi utviklet tilpassede gatebelysningsarmaturer med sterk konstruksjon og avanserte optiske linser for å kunne tilby de mest attraktive løsningene på markedet.

Et optimert lysbilde fordeler ikke bare trafikanter, men også nærliggende boliger og naturen rundt belyste veier. Den riktige armaturen med riktig optikk plasserer lyset der det trengs uten ubehagelig blending og bidrar til minimert lysforurensning.

Vi skreddersyr anlegget

Det er mange parametere som spiller inn når du planlegger et veibelysningssystem. I tillegg til de grunnleggende delene av veiprofilen, for eksempel belysningsklasse, veibredde, stolpehøyde, stolpeavstand og stolpens posisjon i forhold til veien, er det også viktig å ta hensyn til eventuelle retensjonsfaktorer, antall kjørefelt og refleksjon. Våre dyktige konsulenter hjelper helt gratis med lysberegninger.