SYNLIGHET GJØR OMRÅDET TILGJENGELIG

En investering i moderne lyskastere for områdebelysning kommer både arbeidere og besøkende til gode. I bestemte områder som industri- eller havneområder spiller belysning en avgjørende rolle for å kunne jobbe døgnet rundt på en trygg måte.

På for eksempel parkeringsplasser er det viktig å enkelt kunne orientere seg og dermed unngå misforståelser som igjen kan føre til ulykker. Utformingen av anlegget er svært viktig for at riktig mengde lys havner der det gjør mest nytte.

BELYSNING FOR STORE OMRÅDER TAR HENSYN TIL:

UTSATTE MILJØER

Armaturenes fysiske utforming er av meget stor betydning ettersom armaturer i utendørsmiljøer utsettes for enorme ytre påvirkninger og fare for hærverk. Lyskastere av høy kvalitet bør ha en høy tetthetsklasse (IP) og vandalklasse (IK). Armaturhuset skal ha en effektiv varmeavledning med solide kjøleriller og de skal være laget av korrosjonsbestandig materiale med ovnsherdet pulverlakk. Fem års garanti er en forutsetning for en bekymringsløs og sikker drift av anlegget.

STEDETS UTFORMING

Hvert område er unikt, og det er viktig å plassere belysningen slik at risikoen for kollisjon eller andre ytre påvirkninger kan minimeres. 

BEHAGELIG OG BLENDINGSFRI BELYSNING

Lyspunktshøyde og armaturvinkel har stor betydning ved planlegging av systemet. For best lyskomfort anbefales master eller stolper i høyder på 6-42m, maksimal armaturvinkel på 20 grader fra horisontalplanet og effekt tilpasset etter behov. Asymmetriske lysbilder er mye brukt for belysning av store områder.

RIKTIG FORDELING AV LYS HVOR DET TRENGS

Det er viktig å definere hvor det er størst behov for lys og plassere lyspunktene strategisk for å oppnå best mulig fordeling.

MINIMAL LYSFORURENSNING

Det er viktig med god skjerming og gjennomtenkt armaturdesign for å eliminere lyset som sprer seg oppover fra armaturet. Nattehimmelen bør bevares fordi det antas at lysforurensning påvirker arter og økosystemfunksjoner.

Praktisk og kostnadseffektiv drift

Minimalt med vedlikehold og smart styring bidrar til lavere energiforbruk og kostnader samt mindre vedlikeholdsarbeid. Lysstyringssystemer kan for eksempel sikre at belysningen bare slås på når det er behov, noe som også er gunstig for armaturenes allerede lange levetid. For de som administrerer driften er det nyttig å få oversikt over energiforbruk og mulighet til å justere lysstyrken etter behov.

Høy kvalitet og optimal lyskomfort i alle situasjoner

Med nesten 20 års erfaring med belysning for store områder, har vi utviklet tilpassede lyskastere med effektiv optikk for å håndtere de høye kravene som stilles til lysets komfort og jevnhet. Et optimalt belysningsbilde er ikke bare en fordel for innbyggere og besøkende, men også nærliggende boliger og natur rundt de opplyste plassene. 

Riktig armatur med riktig optikk plasserer lyset der det trengs uten ubehagelig blending og bidrar til minimert lysforurensning. For å sikre maksimal lyskomfort og jevnhet, sørger vi for å bruke tilpasset optikk og riktige armaturvinkler.

Vi skreddersyr anlegget

Det er mange parametere som spiller inn når du planlegger et belysningssystem for offentlige steder. Dette kan være alt fra mulige hindringer til passende masthøyder, armaturvinkler og festeanordninger. Våre dyktige konsulenter hjelper til helt kostnadsfritt med lysberegninger.